دوستان عزیزم تعدادی از مقالات به صورت پی دی اف در دسترس می باشد

علایم ایمنی

ایمنی جرثقیل (رمز www.ihs.net.ms

ارزیابی ریسک به روش فرانک و مورگان (رمز www.ihs.net.ms

ارگونومی

صدا و کنترل آن (رمز www.ihs.net.ms

انتخاب وسایل حفاظت فردی

جزوه آموزشی ایمنی و بهداشت صنعتی برای کارگران (رمز www.ihs.net.ms

قانون حق دانستن

ایمنی در جوشکاری (رمز ihs.net.ms

تحقیق درباره حادثه

استراتژی های پیشگیرانه در برابر حوادث صنعتی

شناسایی ریسک

چطور ایمنی و بهداشت را بسط دهیم

 

رمز برای بازگشایی فایلها کلمه ihs میباشد