آموزش شناخت و اطفا انواع حریق که توسط همکار محترم خانم پرستو محمدی ارسال گردیده است...

آموزش شناخت و اطفا انواع حریق(برای دانلود رایت کلیلک و Save as target را بزنید)