دوستان خوبم . مجموعه چک لیستهای زیر را همکار عزیزم آقای مهندس جمشید رحیمی - کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه دامغان ارسال نموده اند .. در حال حاضر وی مشغول جمع آوری و کمی سازی این چک لیستها می باشد . چنانچه دوستان علاقمند به همکاری با ایشان هستند به ما ایمیل بزنند..

دانلود مجموعه چک لیستهای ممیزی ایمنی و بهداشت (رایت کلیک و save as target را بزنید)