بخشهایی از سخنرانی های کلیدی همایش را برای مشاهده شما عزیزان قرار داده ام . این همایش در تاریخ ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه سال ۸۵ در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار گردید.

توضیح اینکه این فایلها مخصوص موبایل می باشد و فقط با Nokia Media player در کامپیوتر قابل مشاهده می باشد

سخنرانی خانم الیزابت تونیکو (نماینده ILO)

سخنرانی دکتر عرفان ابراهیم