دستورالعمل ایمنی در ماشین آلات

 

حمزه علی آبادی

 

کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت عدالت جو ( فولاد مبارکه )

 

 

با توجه به تنوع ماشین آلات، دستورالعمل کلی ذیل برای وسایل انتقال نیرو ارائه شده و لازم است در صورت نیاز دستورالعملهای اختصاصی برای شرایط و موارد خاص براساس نوع کار و ماشین آلات مربوطه (مثلا" دستورالعمل کار با بلدوزر) تهیه شود.

 

 

1. تمام قطعات متحرک خارجی موتور ها و وسایلی که برای انتقال نیرو بکار می روند و همچنین کلیه قسمتهای خطرناک ماشین هائیکه در حال کار می باشند باید دارای حفاظ ممناسب و مطمئن باشد مگر وقتی که ساختمان ماشین طوری باشد که تصادم اشیا و یا اشخاص با قطعات متحرک غیر ممکن شود.

 

· در تهیه و ساخت حفاظها باید نکات زیر مراعات گردند:

 

· عمل آنها موثر و قابل اطمینان باشد.

 

· از دسترسی به قسمتهای خطرناک ماشین در موقع کار جلوگیری نماید.

 

· برای متصدی دستگاه در هنگام کار ناراحتی و مانعی ایجاد نکند.

 

· حتی الامکان موجب نقصان محصول نگردد.

 

· عمل آن بطور خودکار یابا حداقل کوشش انجام گیرد.

 

· متناسب با نوع ماشین و کار آن انتخاب شود.

 

 

دانلود ادامه مطلب