دستورالعمل نحوه انجام عملیات راه اندازی سیستم

گرد آورنده : اکرم رشیدی

کارشناس بهداشت حرفه ای

1. مقررات عمومی:

# قبل از شروع بکار باید از داشتن اطلاعات کافی کلیه کارکنان در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای، اطمینان حاصل نمود. این مسائل شامل موارد عمومی و کلیه مخاطراتی است که در حین انجام فعالیت می تواند برای فرد روی دهد.

# رعایت نظم و ترتیب در کلیه کارها و بخصوص عملیات راه اندازی الزامی است.

# قبل از شروع عملیات، از باز بودن راههای نجات (خروج اضطراری) وشناسایی آنان توسط افراد، اطمینان حاصل گردد.

# در کلیه مراحل از وسایل و ابزار آلات مناسب و سالم استفاده نمایید.

# کف کارگاه باید عاری ازهر گونه روغن و وسایل زائد باشد.

# کلیه حفره های روباز باید به نحو مطمئن پوشانیده شوند.

# محل وسایل اطفاء حریق (بخصوص کپسولهای اطفاء حریق) باید کاملا مشخص بوده و بوسیله کلیه کارکنان شناسایی شده باشند.

# کلیه کارکنان قبل از شروع فعالیت در عملیات راه اندازی باید با مفاهیم علائم و آژیرها کاملاً آشنا شوند.

# کلیه کارکنان قبل از شروع فعالیت در عملیات راه اندازی باید با طرز کار کپسولهای اطفاء حریق آشنایی کامل پیدا کنند.

# استفاده از جعبه، بشکه، غلطک و یا وسایل نامطمئن دیگر برای افزایش ارتفاع ممنوع است. برای دسترسی به تجهیزات موجود در ارتفاع بالا باید از داربست و یا نردبان مناسب استفاده شود.

# قبل از شروع عملیات راه اندازی باید از ارت بودن کلیه تجهیزات و سیستم های برقی اطمینان حاصل شود.

# در صورت نیاز به استفاده ازمایعات قابل اشتعال، باید تنها به میزان مصرف یک روزه و در ظروف مخصوص تهیه گردیده و به محل کار آورده شوند.

دانلود ادامه مطلب