www.ccohs.ca

این سایت به نام CCOHS یک سایت کانادائی می‌باشد که درباره ایمنی به بحث پرداخته است. امکان جستجو در مطالب سایت ممکن می‌باشد. در سایت می‌توان محصولات و خدمات‌، آموزش‌، رویدادها‌، اخبار‌، منابع اطلاعاتی و آموزشی‌، آرشیو‌، انتشارات‌، امکانات ثبت نام در سایت‌، منابع تحقیقاتی درباره ایمنی در زمان کار و بسیاری مطالب دیگر را به عنوان عناوین مطرح شده در سایت نام برد.

 

www.safeandhealthyworking.com/

 

سایت NHS به ارائه مطالبی درباره ایمنی در حین کار پرداخته است. امکان جستجو در این سایت قرار داده شده است. سلامت و ایمنی در محیط کار‌، عوامل خطرساز‌، گزارش رویدادها‌، اخبار‌، امکان ثبت نام در روزنامه رایگان مؤسسه و قوانین ایمنی در محیط‌های کاری را می‌توان در این سایت مشاهده کرد.

www.croetweb.com/

 

سایت CROET را می‌توان یکی از منابع اطلاعاتی درباره ایمنی و سلامتی دانست که در اینترنت به اطلاع‌رسانی مشغول می‌باشد. در سایت امکان مرور مطالب به وسیله INDEX الفبائی ممکن می‌باشد. هم چنین می‌توان عناوینی چون مخاطرات در شیمی‌، خطرات صنایع‌، خطرات بیولوژیکی‌، منابع اطلاعاتی‌، اطلاعات ارگونومیک‌، امکانات ثبت نام در سایت برای دریافت خبرنامه رایگان مؤسسه و LINK به سایت‌های مرتبط دیگر را در این سایت نام برد.

http://safetycenter.navy.mil/

 

این سایت به مرکز ایمنی نیروی دریائی ارتش امریکا تعلق دارد. در سایت امکان جستجوی مطالب موجود است. هم چنین می‌توان عناوینی چون آموزش‌، تصاویر‌، تصویر هفته‌، کاهش خطرات‌، اضطراب‌، اخبار‌، گزارش رویدادها و LINK به سایت‌های دیگر را در این سایت مشاهده کرده و با انتخاب هر کدام به مطالبی درباره آن دسترسی پیدا کرد.

http://oshweb.me.tut.fi/index.html

 

سایت OSHWEB یک پایگاه اطلاع‌رسانی درباره ایمنی می‌باشد که به ارائه مطالبی درباره حفظ سلامتی و رعایت قوانین ایمنی پرداخته است. در سایت می‌توان مطالب بسیاری را در زمینه ایمنی رشته‌های مختلف مشاهده کرده و با انتخاب آن‌ها به مطالب مورد نظر دسترسی پیدا کرد. انتشارات‌، کنفرانس‌ها‌، خدمات اطلاع‌رسانی را نیز می‌توان علاوه بر مشاغل خطر ساز در سایت مشاهده کرد.

www.setonresourcecenter.com/

 

سایت SETON به ارائه اطلاعاتی درباره ایمنی و خطرات احتمالی در محل‌های کاری پرداخته است. ایمنی محل کار‌، محیط زیست و صنعت حمل و نقل را می‌توان در سایت مشاهده کرد و با انتخاب هر یک از آن‌ها می‌توان به قسمت مربوطه وارد شده و درباره آن به کسب اطلاعات پرداخت. هم چنین می‌توان در سایت برای دسترسی به کتابخانه اطلاعاتی دیجیتالی مؤسسه ثبت نام کرد.

www.safetyhq.com

 

سایت SAFETYHQ به معرفی شرکتی که در زمینه تولید محصولاتی در زمینه کم کردن خطرات و بالا بردن ایمنی فعالیت دارد پرداخته است. امکان ثبت نام برای دریافت خبرنامه رایگان این مؤسسه در سایت ممکن می‌باشد. هم چنین می‌توان ابزارها و تجهیزاتی را که این مؤسسه در راستای بالا بردن ایمنی تولید می‌کند را در سایت مشاهده کرد.

www.compliancesafety.com/

 

این سایت را می‌توان یک مرکز آموزشی درباره ایمنی و روش‌های کاهش خطرات دانست. در سایت می‌توان عناوینی چون تولیدات‌، امکان ثبت نام در سایت‌، امکانات جستجو در سایت و مطالب دیگر را در زمینه ایمنی نام برد.

www.cholaaxa.com/

 

این سایت با نام CHOLAMANDALAM به ارائه راهکارهای ایمنی پرداخته است. در سایت می‌توان خدمات‌، مدیریت بحران‌، DOWNLOAD و همین طور LINK‌های مفید‌، اخبار‌، امکانات جستجو‌، ابزارها ایمنی‌، امکان ثبت نام در خبرنامه مدیریت ریسک را می‌توان از عناوین این سایت نام برد.

www.safetyonline.com

 

سایت SAFETY ONLINE به اطلاع‌رسانی و معرفی مراجع اطلاعاتی‌، آموزشی و علمی‌درباره ایمنی پرداخته است. خدمات‌، اخبار، خبرنامه رایگان‌، امکانات جستجو‌، انتشارات رایگان و مطالب مربوط به ایمنی در محیط‌های کاری را می‌توان در این سایت مشاهده کرد.

www.safetyinfo.com/

 

این سایت به نام SAFETYINFO را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین سایت‌های اطلاع‌رسانی درباره ایمنی دانست. مطالب بسیار زیادی را می‌توان در سایت درباره ایمنی در زمان و مکان‌های مختلف فراگرفت. امکان جستجو و ثبت نام در سایت قرار داده شده است. هم چنین می‌توان کتابخانه اطلاعات ایمنی‌، اخبار‌، تازه‌ها و مطالب بسیار زیاد دیگری را در این سایت مشاهده کرد.

www.cstcsafety.com/

 

مؤسسه آموزش ایمنی در کالیفرنیا را می‌توان دراین سایت ملاقات کرد. در سایت به عناوینی چون اساتید‌، دوره‌های آموزشی‌، ابزارهای آموزشی‌، LINK‌، برنامه‌های نوشته شده‌، مطالب آموزشی و سرگرمی‌برخورد کرد.

www.icoh.org.sg/

 

سایت ICOH که به کمیسیون بین‌المللی سلامتی و ایمنی تعلق دارد به ارائه مطالبی درباره فعالیت‌های خود پرداخته است. امکانات جستجو در سایت فراهم می‌باشد. هم چنین می‌توان عناوینی از قبیل اخبار‌، انتشارات‌، گزارش رویدادها‌، LINK ‌، کمیته‌های سلامتی و ایمنی و هم چنین قوانین بین‌المللی ایمنی را در این سایت در دسترس مشاهده کرد.

www.safedragon.com/

 

سایت SAFEDRAGON به مباحث ایمنی و حفظ سلامتی افراد در محیط‌های مختلف اعم از محیط کاری تا محل زندگی پرداخته است. امکان بررسی مطالب موجود در سایت به وسیله INDEX الفبائی ممکن می‌باشد‌، امکانات جستجوی موضوعی نیز در سایت قرار داده شده است. در سایت می‌توان درباره ایمنی در زمینه‌های مختلف زندگی انسان مشاهده کرد.

www.atsi.com.au/

 

انستیتوی آموزشی ایمنی استرالیا در این سایت به معرفی فعالیت‌های خود پرداخته است. در سایت می‌توان اطلاعاتی در زمینه‌های اطلاعات بیمارستانی‌، خدمات تجارتی‌، اطلاعات درباره حفظ ایمنی عمومی‌و برنامه‌ریزی‌های مؤسسه به دست آورد.


 

 

www.maerix.com/

در سایت MAERIX می‌توان به اطلاعاتی درباره ایمنی در کارخانجات و محل‌های کاری صنعتی دست یافت. آخرین اخبار‌، قانون کار‌، موارد ایمنی در صنایع مختلف و خبرنامه‌ها را می‌توان از مواردی نام برد که در این سایت مشاهده می‌شوند.

www.industrialsafetyintegration.com

 

در این سایت می‌توان با مؤسسه ISI که درباره ایمنی صنعتی به ارائه مطالب پرداخته است آشنا شد. در سایت می‌توان برنامه‌های حفظ ایمنی‌، نرم‌افزار‌ها‌، اخبار‌، گزارش رویدادها و اتفاقات‌، راه حل‌های جلوگیری از اتفاقات را می‌توان در سایت مشاهده نمود.

www.perdatum.com

 

در این سایت به راهکارهای مدیریت برای حفظ ایمنی در محیط‌های کاری اشاره می‌شود. در سایت می‌توان محصولات مؤسسه‌، اخبار‌، اطلاعات فنی و آموزش برای یادگیری را مشاهده کرده و درباره هر کدام به کسب اطلاعات پرداخت.

www.mshahelp.com

 

در این سایت می‌توان درباره موارد ایمنی در معادن به اطلاعاتی دست یافت. معدن و ایمنی آن برای سلامتی کارگران بسیار مهم است. در سایت امکانات عضو شدن وجود دارد. هم چنین می‌توان عناوینی چون مطالب آموزشی‌، ابزارآلات ایمنی‌، اخبار‌، گزارش رویدادها و امکان جستجو در خبرهای سایت را در این پایگاه اطلاع‌رسانی مشاهده کرد.

www.nycosh.org

 

سایت NYCOSH به ارائه مطالب مفید و گسترده‌ای درباره ایمنی در محیط‌های کاری پرداخته است. سایت که به کمیته ایمنی و بهداشت نیویورک تعلق دارد ارائه کننده مطالبی درباره خطرات ممکن در محیط کار‌، قوانین ایمنی‌، کمک‌های اولیه‌، آلودگی‌های محیط زیست‌، صنایع ویژه و خطرات آن‌ها‌، صدمات مربوط به کارگران‌، کارگران جوان‌، قوانین ایمنی‌، کتابخانه مرجع‌، اخبار‌، امکانات جستجو در مطالب سایت می‌باشد.

www.aagsc.org

 

مؤسسه ایمنی و بهداشت AAGSC درباره ایمنی وسائل نقلیه هوائی در هوا و زمین و هم چنین امنیت سرنشینان آن‌ها به بررسی پرداخته است و نتایج تحقیقات خود را در این سایت ارائه می‌کند. در سایت امکانات جستجو میّسر می‌باشد. هم چنین می‌توان عناوینی چون اخبار‌، LINK ‌، همایش‌ها‌، انتشارات و امکانات عضویت را در سایت مشاهده کرد.

www.fluidpowersafety.com/

 

انستیتوی ایمنی در برابر قدرت سیالات در این سایت به ارائه مطالبی درباره خود پرداخته است. در سایت می‌توان گزارش خرابی و از هم گسستگی‌ها‌، LINK‌های مؤسسات ایمنی‌، سرویس ایمنی صنعتی و موارد دیگری درباره حفظ ایمنی در صنایع تحت فشار را می‌توان در این سایت مشاهده کرد.

www.safe-t-bleed.com

 

این سایت به نام SAFE - T- BLEED به معرفی ابزاری برای کنترل سیستم‌های هیدرولیک و تحت فشار قدرت پرداخته است. کار ابزار حفاظت از افراد در هنگام فشار زیاد و از هم گسستگی سیستم هیدرولیک است. در سایت می‌توان عناوینی چون درباره دستگاه‌، انواع سیستم‌های هیدرولیک پشتیبانی کننده‌، مزایای استفاده از این دستگاه‌، خط تولید و کاتالوگ دستگاه را مشاهده کرد.

www.electrical-safety.com/

 

در این سایت با محافظت و ایمنی در برابر برق آشنا می‌شویم. در سایت می‌توان به تصاویر‌، ایمنی در برابر برق‌، ایمنی در هنگام کار‌، ایمنی در خانه‌، ایمنی در برابر نور و بخش مربوط به کودکان از عناوین موجود در سایت اشاره کرد.

www.safetyonline.net/ishn/ishn.htm

 

این سایت در حقیقت یک مرکز برای دستیابی به اطلاعاتی در زمینه ایمنی می‌باشد. در سایت می‌توان امکانات جستجو را در اختیار داشت. هم چنین ایمنی ONLINE و مطالب دیگر را می‌توان درباره ایمنی در سایت مشاهده کرد.


 

 

www.crhf.org.uk/

سایت ایمنی در فعالیت‌های شیمیائی انگلستان را می‌توان در این جا مشاهده کرد. در سایت به خطرات ممکن در جریان فرایندهای شیمیائی که برای کاربران اتفاق می‌افتد پرداخته می‌شود. امکانات جستجو برای دستیابی به مطالب بیش‌تر در سایت قرار داده شده است.

www.school-safety.net/

 

این سایت به مدرسه و مرکز آموزش ایمنی در اینترنت تعلق دارد. در این سایت می‌توان مطالبی درباره ایمنی چشم‌، لباس ایمنی‌، محافظت گوش‌، محافظت در هنگام جوشکاری‌، حفاظت از دستان‌، محافظت از سیستم تنفسی بدن‌، کمک‌های اولیه را مشاهده کرد. هم چنین می‌توان درباره ابزارهای کمکی برای حفظ سلامت در حین کار در این سایت اطلاعاتی به دست آورد. امکان عضویت در مؤسسه برای دریافت آخرین اطلاعات ایمنی نیز فراهم می‌باشد.

www.safetysmart.com

 

سایت SAFETY SMART به ارائه مطالبی درباره ایمنی و روش‌های محافظت در برابر سوانح پرداخته است. در سایت امکان عضویت برای خبرنامه رایگان سایت ممکن می‌باشد. هم چنین می‌توان عناوینی چون مجله‌های ایمنی‌، پوسترهایی درباره ایمنی‌، ایمنی در صنایع نفت و گاز‌، آموزش ایمنی و بسیاری عناوین دیگر را در این سایت مشاهده کرد.

www.nisws.com/

 

سایت NISWS که به مؤسسه آموزشی ایمنی در مراکز کاری مربوط می‌شود به ارائه مطالب آموزشی در زمینه ایمنی پرداخته است.

www.npchse.net

 

این سایت به بخش امور بهداشت‌، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ایران تعلق دارد. امکان مشاهده عناوینی از قبیل بهداشت‌، ایمنی‌، محیط زیست‌، آموزش‌، پژوهش در این سایت ممکن شده است.

http://ghalenoy.persianblog.ir/

 

این وبلاگ می‌تواند در زمینه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی صنعتی مطالب آموزشی مناسبی را ارائه کند. این بلاگ دارای عناوینی چون مقالات‌، سایت‌های مرتبط‌، دانلود‌، جزوات آموزش ایمنی برای کارگران‌، مدیریت ایمنی و بهداشت‌، آنچه باید در مورد ایمنی و بهداشت بدانیم‌، آموزش ایمنی‌، اصول و مبانی ایمنی صنعتی می‌باشد.

 

www.wcb.yk.ca/

این سایت به ارائه مطالبی در زمینه ایمنی صنعتی در مراکز کاری و فعالیت‌های صنعتی پرداخته است. در سایت امکانات جستجو وجود دارد. هم چنین می‌توان اطلاعات مربوط به کارگران‌، اطلاعات مربوط به کارفرما‌، انتشارات‌، گزارشات‌، LINK و خبرهای مربوط به ایمنی را می‌توان از عناوین مطرح شده در این سایت نام برد.

www.rrseng.com/

 

مؤسسه RRS در زمینه ریسک‌، کارائی و ایمنی در این سایت به اطلاع‌رسانی پرداخته است. در سایت می‌توان عناوینی چون خدمات ارائه شده توسط مؤسسه‌، اخبار جدید‌، اطلاعات‌، مدیریت ایمنی‌، ریسک‌، آموزش و ابزارهای محافظتی را مشاهده کرد.

www.safetyengineering.com/

 

در این سایت با انجمن مهندسین ایمنی و فعالیت‌های آنان آشنا می‌شویم. مشاوره‌، مهندسی‌، خدمات و پشتیبانی‌، محصولات را می‌توان از عناوین مطرح شده در این سایت نام برد.

www.safetyeng.com

 

در این سایت به بررسی قوانین حاکم بر مهندسی ایمنی پرداخته می‌شود. سایت توسط یک دکتر متخصص تشکیل شده است. عناوین اخبار‌، موارد ایمنی‌، قوانین‌، مهندسی‌، مدیریت ایمنی و انواع حوادث حین کار را می‌توان از عناوین مطرح شده در این سایت نام برد.

www.safetyengineers.com/

 

شرکت مشاوره ایمنی MADELEY را می‌توان در این سایت ملاقات کرد و درباره آن به کسب اطلاعات پرداخت. در سایت می‌توان عناوینی چون گزارش حوادث‌، مناطق نفتی و امکان پیش آمدن انواع حوادث‌، ایمنی در زیر دریا‌، ایمنی در برابر آتش و حریق در سکوهای نفتی‌، مشاوره ایمنی و علائم هشداردهنده را مشاهده نمود و درباره آن‌ها به کسب اطلاعات پرداخت.

http://process-safety.tamu.edu/

 

مرکز آموزش MKOC دراین سایت به معرفی فعالیت‌های آن مرکز در زمینه ایمنی پرداخته است. در سایت می‌توان عناوینی چون کتابخانه‌، LINK‌، اعضای مؤسسه‌، تحقیقات و کمیسیون‌های برپا شده در مؤسسه تقویم کاری‌، آموزش و علائم خطر را مشاهده کرد. اخبار و گزارش رویدادها نیز در این سایت برای علاقمندان ارائه می‌شود.

www.bioptica.co.uk/

 

این سایت به ارائه اطلاعاتی درباره ایمنی در برابر اشعه لیزر پرداخته است. محافظت در برابر لیزر‌، مزیت‌ها و مضرات لیزر‌، محصولات محافظ‌، حفاظت و ایمنی در محل کار‌، آموزش ایمنی و LINK به سایر سایت‌های فعال در زمینه ایمنی را می‌توان از عناوین مطرح در این سایت نام برد.

www.gmheng.com/auto1.html

 

در این سایت به بررسی عوامل موثر در ایمنی سرنشینان خودروها پرداخته می‌شود. ایمنی افراد داخل خودرو را می‌توان به‌وسیله آزمایشاتی که در این سایت به آن‌ها اشاره شده است را تأمین کرد. در سایت می‌توان عناوینی چون اطلاعات‌، سنسورهای سرعتی‌، سیستم ترمز‌، سنسور برای چرخ پنجم‌، محصولات‌، خدمات و انواع آزمایشات را می‌توان مشاهده کرد.

www.msha.gov/

 

سایت MSHA به ارائه مطالبی درباره ایمنی و اهمیت رعایت آن در محیط‌های کاری در امریکا پرداخته است. امکان جستجوی مطالب در سایت ممکن می‌باشد. هم چنین می‌توان LINK‌های مفید‌، کتابخانه‌، مراکز آموزشی‌، برنامه‌ها‌، قوانین‌، اخبار‌، گزارش رویدادها‌، اطلاعات عمومی‌، امکانات ایمنی در مکان‌های مختلف و خبرنامه‌های تخصصی را در این سایت مشاهده کرد.

www.cdc.gov/niosh/mining/

 

در سایت NIOSH می‌توان به مطالبی درباره ایمنی و حفاظت در معادن زیرزمینی اطلاعات به دست آورد. امکانات جستجو در سایت‌، INDEX الفبائی مطالب سایت‌، رویدادها‌، LINK‌ها‌، لابراتوارها‌، منابع اطلاعاتی و آموزشی‌، انتشارات مؤسسه‌، اخبار جدید‌، معدن کاران قدیمی‌، اطلاعات آماری از حوادث معادن‌، آموزش و تمرین ایمنی و مهار آتش را می‌توان از عناوین سایت نام برد.

www.industrialnoisecontrol.com/

 

این سایت به انستیتوی محافظت در برابر سر و صدا و لرزش تعلق دارد و در این مؤسسه به راهکارهای عملی برای کاستن از لرزش و صداهای اضافی در محیط کار پرداخته است. تاریخچه مؤسسه‌، دیوارهای دوجداره‌، پنجره‌های دوجداره‌، پروژه‌های انجام شده‌، کیوسک‌های معلق‌، طراحی و معماری مکان‌هایی با ارتعاش کم را می‌توان از عناوین مطرح شده در این سایت نام برد.

http://turva.me.tut.fi/english/indexeng.html

 

دانشگاه تکنولوژی TAMPERE و فعالیت‌های مربوط به مهندسی ایمنی و ایمنی صنعتی را که در این دانشگاه انجام می‌شود را می‌توان در این سایت مشاهده کرد. درباره انستیتو‌، اخبار و گزارش رویدادها‌، تحقیقات به عمل آمده‌، انتشارات مؤسسه‌، دانشجویان و LINK به سایت‌های مرتبط را می‌توان از مطالب موجود دراین سایت نام برد.

http://www.qualitydigest.com/

 

در این سایت می‌توان به اطلاعاتی در زمینه شرکتی که ادعا می‌کند کیفیت را در خود حل کرده است‌، کسب کرد که شامل استانداردها‌، محصولات‌، 6SIGMA‌، سیستم‌های استاندارد ISO‌، و استاندارد 6SIGMA در سال 2005 است.

این مطلب از وبلاگ http://isht.blogfa.com برداشت شده است.