بیستمین نمایشگاه کتاب در محل مصلای تهران در حال برگزاری است. امروز توفیقی دست داد تا به دیدن آن برویم . گذشته از مشکلات بسیار در یافتن غرفه ها . نمایشگاه امسال هیچ جذابیتی برای من نداشت . فقط حسابی خسته شدم ...

بگذریم به مانند رسم چندین ساله کتابهای مفید و جدید را که من دیدم برایتان معرفی می کنم و از شما هم انتظار دارم کتب جالب را با معرفی غرفه و سالن و انتشارات آن برای سایر دوستان معرفی نمایید ( در بخش نظرات همین بخش بنویسیید..) ..

کتاب ایمنی و بهداشت حرفه ای از تئوری تا عمل

مولف : مصطفی کرمی

انتشارات امید مهر (سالن انتشارات عمومی غرفه ۷۷ - d )