برای دریافت فایل "دستورالعمل  نحوه تکمیل فرم پرونده پزشکی  شاغل" در قالب pdf  اینجا را کلیک نمایید و بعد در صفحه باز شده دانلود نمایید.