سومین همایش ایمنی و بهداشت حرفه ای در صنعت برق
سومین همایش ایمنی و بهداشت حرفه ای در صنعت برق با محوریت ایمنی پیمانکاران با همکاری صنعت برق کشور ،دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ،صنایع و دستگاههای اجرایی استان ،پیمانکاران و مشاوران صنعت برق برگزار خواهد شد.
این همایش با محور های ایمنی پیمانکاران ،نقش مشاوران در ایجاد بستر کار ایمن پیمانکاران در طرحهای پروژه ها ،جایگاه بخش خصوصی در ارائه خدمات ایمنی ،فن آوریهای مدرن در ایمن سازی صنعت برق ،ایمنی تجهیزات ،نقش آموزش در فرهنگ سازی ایمنی و کنترل حوادث ،آنالیز حوادث و روشهای بهینه ارزیابی ریسک ،مدیریت منابع انسانی و سایر موضوعات مرتبط با ایمنی –بهداشت حرفه ای و محیط زیست در صنعت برق،در روز ششم دی ماه سال جاری در محل شرکت برق منطقه ای یزد برگزار خواهد شد. علاقه مندان می توانند ،آثار و مقالات خود را حداکثر تا تاریخ بیستم آذرماه به دبیر خانه همایش واقع در شرکت برق منطقه ای یزد ارسال نمایند.

برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به http://www.safety2006.blogfa.com/post-26.aspx