فراخوان مقالات

اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی صنعتی ، بهداشت حرفه ای

و محیط زیست در سازمانها


18 تا 19 اردیبهشت 1387 اصفهان - ایران

همکاران و دوستان گرامی

از طرف کمیته اجرایی از شما دعوت می گردد که در اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی صنعتی ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست در سازمانها که از تاریخ 18 تا 19 اردیبهشت ماه سال 1387 در اصفهان برگزار خواهد شد مشارکت فرمایید .هدف از برگزاری این کنفرانس آشنایی با آخرین تحقیقات ، دستاوردها ، نتایج و راهکارهای روز دنیا در زمینه ایمنی صنعتی ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست می باشد .


اهداف کنفرانس :
این کنفرانس به منظور دستیابی به اهداف زیر تعریف و سازماندهی شده است :

توسعه فرهنگ ایمنی در سازمانها شرکتها و سایر بخش تولیدی خدماتی و آموزشی کشور
- آشنا نمودن متخصصین این عرصه با آخرین پژوهشها و دستاوردهای علمی در این زمینه
- توسعه روابط و همکاریهای کاربردی در این زمینه بین صنایع کشور ، دانشگاهها و موسسات پژوهشی
- معرفی دستاوردها و موفقیتهای صنایع کشور در زمینه ایمنی صنعتی ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست
- صیانت از منابع انسانی مالی سرمایه ای و محیط زیست با بهره گیری از آخرین دستاوردهای این بخش
- آشنایی بیشتر با برنامه ها دستاوردها تجارب و استانداردهای ایمنی در سایر نقاط جهان
- معرفی مزیتها و توانمندیهای علمی اجرایی و تخصصی کشور در این زمینه به کشورهای منطقه و سایر مناطق جهان
- توسعه همکاریهای علمی ، مدیریتی اجرایی و اقتصادی بین کشور و سایر نقاط جهان


درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا اعلام حمایت از کنفرانس اینجا را کلیک کنید

http://www.iransafety.org/