تجزیه و تحلیل حوادث بزرگ جهان

بوپال   چرنوویل    فلیکس بورگ   مکزیکو سیتی   تری مایل ایلند

راهنمایی برای دانلود :

برای دانلود کردن مطالب پس از اینکه روی لینک کلیک کردید یک صفحه در سایت www.4shared.com  باز میشود،بعد از باز شدن صفحه چند لحظه صبر نمایید تا در پایین صفحه عنوان download file ظاهر شود و روی آن کلیک نمایید. فایل شروع به دانلود شدن می نماید.