سال نو مبارک دوست عزیز،
امیدوار هستم که سال نو را با سلامت شروع کنید و پیروزی و موفقیت در زندگی، تحصیل، کار، تحقیق و تجارت خود کسب کنید.

سال بعد را با برنامه ریزی مناسب و هدفمند، می توان به سالی پربارتر تبدیل کرد و برای خود و اجتماع خود مفید تر بود. آنچه که در تمام طول زندگی ما بر موفقیت یا عدم موفقیت در رسیدن به اهداف بیشترین تائیر را دارد، نوع نگرش ما به موضوعات است. همه چیز بستگی دارد به اینکه ما از پنجره نگاه خود، دنیا را چگونه ببینیم. امیدوارم پنجره نگاه شما، همیشه به چشم اندازی سبز باز شود.

موفق باشید.

امروز، روز دیگری است.

بهار آمده است.

و باران را آورده است، دست در دست نسیم و شکوفه

وقتی جوانه ای را می بینم آرام می شوم

آیا می شود من نیز با نسیم مهر تو بیدار شوم

چون دانه ای سر از خاک بر آرم!

آن وقت تو باران شوق را بر من ببارانی ، خورشید عشق را بتابانی و . . . . . .

خدایا ، من امروز

                         با تو

                                   بهاری ترینم