پروفسور تام لیمون از دانشگاه هاروارد امریکا
 
از راست به چپ : پروفسور مشکاتی ، پروفسور پت اسکات،پروفسور شاهنواز
 
پروفسور موریس اکستنبرگ از استرالیا
 
 
پل هوایی بدون پله !! نزدیک هتل المپیک...