این کتاب به صورت رایگان بوده و دوستان عزیز آقای مصطفوی نیا و همکاران ارسال نموده اند

برای دانلود کتاب کنترل کاربردی صدا کلیک کنید

لینک اصلاح گردید.