با تشکر ویژه از آقایان مهندس باقدم و عالی نسب از پتروشیمی بندر امام

در 23 آوریل سال 2004 یک انفجار و آتش سوزی در تاسیسات واحد تولید PVC شرکت پلاستیک FORMOSA پنج نفر از کارکنان را کشته و

 ادامه  >

برگرفته از سایت ایمنی بهداشت و محیط زیست پتروشیمی