دوستانی که در همایش بین المللی ارگونومی حضور داشتند تایید می کنند که یکی از ارائه های پر هیجان و جذاب ، مطلب دکتر عباس معلم بود ...

فایل این ارائه جهت بهره برداری شما در دسترس قرار می گیرد...

جهت دانلود کلیک فرمایید