ششمین کنفرانس مهندسی صنایع با مشارکت دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه شریف و انجمن مهندسی صنایع در تاریخ 30 بهمن و یکم اسفندماه سال جاری برگزار می گردد. مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 31/6/87 اعلام گردیده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس : http://www.iiec2009.com مراجعه فرمایید..