حدود تماس : 5 میلی گرم برمتر مکعب ( ACGIH ، TLV)

فاکتور های سلامتی : اثرات آن حساسیت چشم ، بینی ، گلو ، پوست و سمیت حا د و مزمن از اکسید فلزات می باشد.

مدت نمونه برداری به مقدار آلوده کننده ، هدف نمونه برداری ، روش تجزیه و حد آستانه مجاز آلوده کننده دارد که با توجه به این شرایط ، نمونه برداری به صورت کوتاه مدت و بلند مدت انجام می گیرد.

تعداد نمونه ها به هدف بررسی ، تراکم آلودگی ، روش کار ، نوع تهویه و شرایط جوی بستگی دارد.

·         مواد و وسا یل مورد نیا ز

 


<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:74669952; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:257873056 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:42.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:42.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l1 {mso-list-id:482744101; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:981217314 1378667384 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l1:level1 {mso-level-text:%1-; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

          

1) فیلتر استر سلولزی که قبلا در دسیکاتور خشک شده است.

2) کا ست.

3) پمپ نمونه بردار فردی  با  قا بلیت تا مین دبی در حد 3-1 لیتر .

4) شیلنگ های رابط.

5) ترازو با دقت1/0 میلی گرم

 

·         روش انجا م کا ر

1-      فیلتر استر سلولزی به مدت 24 ساعت داخل دسیکاتورکه محتوی سیلیکاژل فعال ( جاذب رطوبت) است ، قرارمی گیرد.

2-      وزن صا فی بعد از صفر شدن ترازو اندازه گیری می شود (وزن اولیه).

3-      کا ست حاوی فیلتر به کمک اتصالات مناسب ( شیلنگ و رابط کاست ) به پمپ که قبلا کالیبره شده ، متصل می شود.

4-نمونه برداری در شرکت تهویه در سالن جوشکاری و از منطقه ی تنفسی کارگر به مدت 3 ساعت انجام گرفت.

5-فیلتر بعد از اندازه گیری ، وزن  می شود .(وزن ثانویه) (3) .

6- محاسبات و نتیجه گیری انجام می شود.