با سلام به اطلاع میرساند ثبت نام کارشناسی ارشد سال ٨٨ از ١٢ آبان آغاز می گردد

http://www2.sanjesh.org/E_regis/Arsh88/distr.php