ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته (باآزمون و بدون آزمون) سال 88 از چهارشنبه مورخه 2/11/87 آغاز خواهد شد.http://www.azmoon.org/