مدل سازی انفجار، حریق و نشت مواد سمی در محاسبه دقیق شدت پیامد نقش بسزائی دارد. نرم افزار خُبره PHAST ابزاری برای این مدلسازی می باشد. در این دوره 3 روزه شرکت کنندگان نحوه استفاده از این نرم افزار را در Work Shop های مختلفی فرا خواهند گرفت.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه نمایند