مرحله نهایی انتخاب 5 سایت برتر در زمینه HSE و بحثهای مرتبط اینجا آغاز میشود:

همانطورکه قبلابه اطلاع رسید از بین 26 سایت و وبلاگ شرکت کننده در مسابقه، 5 سایت بالاترین امتیاز رابه دست آوردند.
کاربران محترم در این مرحله میتوانند از بین 5 سایت برگزیده یک سایت رابعنوان بهترین انتخاب نمایند.

قابل توجه اینکه :
1) زمان رای گیری 10روزتمام است و بعد از اتمام زمان رای گیری، سیستم نظر سنجی بطور اتوماتیک غیر فعال میشود.
2) کاربران میتوانند در طول زمان رای گیری رای و نظر خود را تغییر دهند.
3) درصورت کسب آرای مساوی ازسوی هرتعداد از 5سایت منتخب، رای گیری تکرار خواهدشد.
4) آدرس سایتهای برگزیده جهت سهولت دسترسی و بازدید از آنها اینجا درج میگردد:

برای شرکت در رای گیری بهترین وبلاگ به اینجا مراجعه کنید