سلام یکی از دوستان  در مورد کنترل صدا مطلب خواسته بودند منهم کامل تر از این چیزی پیدا نکردم فقط حجمش در حدود ۹.۵ مگابایت و ۳۸۵ صفحه است

دانلود کنید و حالشو ببریبد اگر هم خواستید فهرستش رو ببینید و جاهایی رو که نیاز بود دانلود کنید برید اینجا

کنترل صدا

موفق باشید