فیلم بررسی حوادث زیر توسط مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران به فارسی ترجمه شده است. جهت دریافت به سایت شرکت و یا لینکهای زیر مراجعه فرمایید

انفجار سیلندرهای گاز

GAS CYLINDERS EXPLOSION

انفجار هنگام تخلیه مواد

EXPLOSION DURING VOID

حفاظت در مقابل سقوط

PTOTECTION AGIANST DOWNFALL

قاتلی بنام نیتروژن

KILLER NAMED NITROGEN