همانگونه که مستحضرید ۲۸ آوریل هر سال که امسال مصادف با ۸ اردیبهشت ماه است از سوی سازمان بین المللی کار ILO به نام روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای نامگذاری شده است
. در 9 اردیبهشت سال 1387 با ثبت این روز در تقویم برنامه های وزارت بهداشت از طرف اداره سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی، برای اولین بار به صورت رسمی مراسم بزرگداشت این روز با برنامه های متفاوت در ایران برگزار گردید.
امیدوارم با همکاری و مساعدت شما بزرگواران در این سال با شعار :

بهداشت و زندگی درمحیط کار :یک حق اساسی انسانی

2009: Health and life at work: A basic human right

بتوانیم برای توسعه بهداشت حرفه ای در کار و تحقق این شعار با برگزاری مراسم های ویژه،جشن ها،مطالب مرتبط در مراکز بهداشتی ، کارخانه ها، شرکتها ، سایتها ،.... به این حرکت بزرگ بپیوندیم.

رسول فتاحی پور