اصلاح شد

5گام مهم در اولین روزهای کاری

یک کاردان/ کارشناس بهداشت حرفه ای

 

گام اول : خودتان را به مدیرتان معرفی کنید .

شرح آنکه چه تحصیلاتی ، چه اطلاعاتی و از همه مهم تر چه مهارتهایی دارید برای مدیریت بسیار مهم است البته فراموش نکنید پس از مشغول شدن بکار بایستی در صدد اثبات ادعاها و گفته هایتان بر آیید یعنی مهارتها ، اطلاعات و دانسته هایتان را به بهترین وجه ممکن بکار بندید و سعی کنید همواره فردی متفاوت از دیگران باشید .

 

گام دوم :خط مشی و هدف خود را در محیط کاربطور واضح و روشن شرح دهید .

این روش علاوه برآنکه مدیران و سرپرستان را نسبت به وجود یک کارشناس یا کاردان بهداشتی خوش بین مینماید ، باعث تقویت روحیه و بالا رفتن میزان اعتماد به نفس و خودباوری شما میگردد. در وهله اول هدف بلند مدت بهداشت حرفه أی را بیان کرده و برای نیل به آن اهداف کوتاه مدت خود را نیز مشخص سازید ، سپس برای دستیابی به این اهداف راهکارهای خود را مدون سازید . در خصوص اهداف بلند مدت وکوتاه مدت در گام پنجم بیشتر بحث خواهیم کرد .

تعیین افرادی را که در گروه و تیم بهداشتی کارخانه با شما باید همکاری نمایند ، فراموش نکنید. این اقدام اهمیت و بزرگی کار شما را بیش از پیش نمایان میسازد .

 

 

گام سوم : منابع اطلاعاتی به روز و قابل دسترس در محل کار داشته باشید .

 

کتابها و جزوات درسی و دانشگاهی ،قوانین کار و تامین اجتماعی ، دستورالعملها و مقررات کارخانه ، نشریات مختلف بخصوص با موضوعات بهداشتی – ایمنی و مدیریت بهترین منابع اطلاعاتی شما هستند . البته دسترسی به اینترنت در صورتیکه بتوانید اطلاعات مورد نیازتان را استخراج کرده و مورد استفاده

قرار دهید یا به دیگران عرضه کنید بسیار عالی است .

بخش اعظمی از شخصیت شغلی شما در محیط کار و بر اساس تجارب و اطلاعات و مهارتهای شما شکل میگیرد .

 

گام چهارم : به قلب محیط کار و میان کارکنان بروید .

رمز موفقیت یک کارشناس یا کاردان بهداشت حرفه أی این است :

آگاهی و اطلاع کامل از محیط کار و کارکنان و آنچه میان محیط کار و کارکنان میگذرد

برای انجام چنین اقدام بزرگی باید از تیم بهداشتی ( که قبلا تشکیل داده اید ) کمک بگیرید .

 

مراحل دسترسی به اطلاعات جامع بهداشتی – ایمنی محیط کار به این شرح است :

   

 1. تهیه و دردسترس بودن نقشه ساختمانها و کارگاهها

   

   

 2. تهیه و در دسترس بودن اطلاعات آماری کارخانه بخصوص حوادث شغلی در 5 سال گذشته

   

   

 3. مشخص کردن نقاط پر خطر ( حادثه آفرین و بیماریزا ) روی نقشه کارخانه

   

   

 4. تهیه و در دسترس بودن گزارش کامل بهداشتی- ایمنی کارخانه . این گزارش هرچند وقت یکبار باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و تغییرات لازم بر آن اعمال شود.

   

   

 5. اندازه گیری و ارزیابی آلاینده ها در محیط کار . اگر امکان اندازه گیری آلاینده ها برایتان ممکن است اینکار را انجام دهید و جدولی از میزانهای بدست آمده و مقادیر مجاز تهیه کرده و به گزارش کارخانه اضافه نمایید . همچنین نقاطی را که مقادیر آلاینده ها درآنجا بیش از حد مجاز است روی نقشه کارخانه مشخص کنید.

   

   

 6. تهیه مدارک بهداشتی کارکنان . مدارک بهداشتی کلیه کارکنان کارخانه ( اعم از رسمی و پیمانکار ) بایستی تهیه ، جمع آوری ، ثبت و بایگانی گردد . این مدارک همواره بایستی در دسترس کارکنان بهداشتی کارخانه باشد .

   

 

 

 

 

 

گام پنجم : تعیین راهکارهایی برای نیل به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت بهداشت حرفه أی

هدف بلند مدت بهداشت حرفه أی در سراسر دنیا این است : برقراری ، حفظ و بالابردن سلامت جسمی روانی و اجتماعی تمام شاغلین در همه مشاغل

 

 

 

و اهداف کوتاه مدت گروه بهداشتی – ایمنی کارخانه

برای رسیدن به هدف نهایی به این شرح است:

   

 1. تشکیل پرونده های بهداشتی برای کلیه کارکنان ( رسمی ، پیمانکار ، مدیران )

   

   

 2. برگزاری دوره های متناوب آموزش بهداشتی- ایمنی با موضوعات مورد نیاز کارکنان ( اول مدیران و سرپرستان سپس کارکنان رسمی و پیمانکاران )

   

   

 3. انجام اقدامات کنترلی در جهت کاهش آلاینده ها و مخاطرات ( اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی )

   

 

تیم بهداشتی

– ایمنی شما برای دستیابی به هر یک از این اهداف ، بایستی راهکارهای مدون و قابل اجرا در محل کار تهیه نماید . همچنین در صورت عدم تحقق اهداف ، موانع موجود را دقیقا مشخص کرده و در جهت بر طرف ساختن آنها راه چاره بجوید .

 

با امید به پیشرفت شما در محل کارتان