احتمالا خیلی از شماها اسم این برنامه را شنیده اید و یا حتی ممکن است بعضی از شماها آنرا داشته باشید
این نرم افزار را که مهندس قدرشناس عزیز لطف کردند و برای بنده فرستادند با اجازه ایشان اینجا قرار میدهم تا مورد استفاده دوستان قرار گیرد قبل از نصب فایل متنی داخل پوشه را به دقت بخوانید

برای دانلود کلیک کنید