• مهلت ثبت نام: مهلت ثبت نام تا پایان روز پنج شنبه 15 بهمن ماه می باشد.
  • زمان توزیع کارت: روزهای 21،20و22 اردیبهشت ماه 1389
  • زمان برگزاری آزمون: زمان برگزاری آزمون 24،23و25 اردیبهشت ماه 1389 می باشد.


برای ثبت نام به ادرس http://78.109.199.202/Loader.aspx?azt=1 مراجعه فرمایید