کتاب جدید راهنمای کاربردی استقرار ، ، طرح ریزی ، پیاده سازی و توسعه سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS ( انتشارات امید مهر ، مولف : مصطفی کرمی ) چاپ شد . فهرست مطالب در وبلاک BOOKHSE.blogfa.com آورده شده است . جهت تهیه کتاب از طریق پست رایگان علاقه مندان می توانند با شماره تلفن های 09155715870 یا 09387376101 تماس بگیرند. نمایشگاه کتاب تهران 15/2/89 لغایت 26/2/89