آغاز سال نو مسیحی را به همگان و به ویژه علاقمندان پیامبر صلح و دوستی عیسی مسیح (ع) و هموطنان مسیحی تبریک عرض می کنیم.