این روز بزرگ بر تمامی اساتید ، همکاران ، دوستان و دانشجویان گرامی مبارک

 

شعار این روز :

 

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ابزاری برای بهبود مداوم