همانطور که مستحضر هستید در دوره کارشناسی پیوسته رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دروس جدیدی وجود دارد. یکی از این درسها "برنامه نویسی کامپیوتر" میباشد که بنظرم برای رشته ای که عنوان مهندسی دارد ، لازم و ضروری است . در این درس دانشجویان با اصول برنامه نویسی به زبان C آشنا میشوند و می اموزند که برنامه هایی را برای پروژه های بهداشت حرفه ای بنویسند.

به همین منظور از دوستانی که این درس را گذراندند و یا تدریس کردند میخواهم نظر خود را در خصوص این درس و ضروریاتی که میبایست در این درس مورد توجه قرار گیرد بیان نمایند.