کتاب طراحی مخازن تحت فشار

دانلود غیر مستقیم از طریق لینکهای زیر

  ifile.it    
 
  password: ebooksclub.org megaupload.com    
 
   password: ebooksclub.org fileserve.com