به اطلاع علاقه مندان  می رساند  دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی قزوین  کارگاه های  آموزشی  با عناوین زیر را برگزار می کند:

 

- تکنیک های ارزیابی ریسک (4 و 6 اسفند 90 )   Risk assessment techniques

- آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت HSE در پروژه های ساختمانی و عمرانی

- شناسایی خطرات ، ارزیابی و مدیریت ریسک

- آشنایی با ارگونومی و عوامل انسانی

- مدیریت پسماند ها و ضایعات صنعتی

گواهی اعطایی: TUV

                                                                                     جهت اطلاعات بیشتر با تلفن : 3336008-0281  و فاکس 3345862-0281  تماس حاصل فرمایید.