به همین زودی 9 سال از نخستین یادداشت من در این وبلاگ گذشت . وبلاگی که آرزو داشته و دارد دانش همکاران خود را در زمینه های مختلف بیافزاید. با اینکه کمی و کاستی فراوانی بر آن وارد است ولی همواره سعی نموده مطالبی که کاربردی است را در روی خروجی خود قرار دهد .

مرا از پیشنهادها و انتقادهای خود لبریز سازید تا در سال جدید طرحی نو در اندازیم .

امید است با افزایش روحیه کار تیمی و به اشتراک گذاری دانسته ها و تجربیاتمان در تمامی مراحل کاری و زندگی ارتقا یابیم .