تالیف:مهران قلعه نوی - زهرا قلی

کتاب تکنیکهای تجزیه و تحلیل خطر برای  ایمنی سیستم در شش فصل جهت آشنایی متخصصان حوزه های بهداشت حرفه ای، ایمنی، محیط زیست ، مهندسی صنایع، HSE و تمامی متخصصان علاقمند به بحث های ایمنی و سیستمها در محیط های شغلی نگارش یافته است.کتاب در سه فصل ابتدایی به ارائه مفاهیم اساسی شناسایی خطر پرداخته و در فصول چهارم تا ششم به نحوه کاربرد عملی یکی از تکنیکهای کاربردی می پردازد. بدیهی است جلد نخست از کتاب تکنیک های تجزیه و تحلیل خطر در ایمنی سیستم خالی از اشکال نیست هر چند تلاش شده در حد امکان از راهنمایی های ارزنده اساتید و همکاران در عمق بخشیدن محتوای کتاب و کاستن از خطاها استفاده شود


تهیه از طریق لینک زیر :
http://www.fanavaran-pub.com/BookInfo.aspx?BookID=90