نرم افزار PHAST

آنالیز پیامد ابزاری است که مهندسین ایمنی با هدف ارزیابی ریسک ناشی از فعالیتهای صنعتی، و به منظور تعیین میزان خطرات و تلفات احتمالی ناشی از حوادث، آن را بکار می گیرند.

لینک جدید(93/10/10)

https://www.dropbox.com/s/6dnv3jk88ym2yo5/PHAST%206.51.rar?dl=0

لینک زیر را کپی و در مرورگر خود باز کنید.

 ghalenoy.persiangig.com/software/phast%206.51.zip

 

راهنمای نرم افزارPHAST

لینک اصلاح شده اینجا کلیک کنید