مراسم گرامیداشت یاد وخاطره همکار محترم مرحومه خانم مهندس رحمانی

مراسم گرامیداشت یاد وخاطره همکار مان، مرحومه خانم مهندس رحمانی درتاریخ 11/9/91 با حضور خانواده محترم ایشان ،معاون محترم اموربهداشتی ، همکاران محترم وزارتخانه ومراکزوشبکه های بهداشت درسالن اجتماعات مرکز بهداشت غرب برگزار خواهد شد .

لذا از کلیه همکاران دعوت بعمل می آید جهت شادی روح آن بزرگوار راس ساعت 12 در محل مذکور حضور بهم رسانند .