یکی از درسهایی که در دوره کارشناسی پیوسته ارائه می شود  برنامه نویسی کامپیوتر

می باشد، یکی از دانشجویان فعال بنده به نام آقای میثم اسلامی برنامه ای به زبان ++C برای تکنیک QEC نوشته اند که در زیر برای دانلود قرار می گیرد.

برنامه را از اینجا دانلود کنید