یکی از سوالاتی که در طی این مدت بارها پرسیده شده ، داشتن نمونه و سرمشق برای انجام ارزیابی ریسک می باشد . در زیر نمونه هایی از ارزیابی ریسک از سایت معتبر HSE آورده میشود به امید آنکه راهنمای خوبی برای انجام ارزیابی ریسک به عنوان قلب فعالیتهای ایمنی و بهداشت حرفه ای باشد.

Example drycleaners risk assessment paperwork PDF

xample betting office risk assessment paperwork PDF

Example of charity shop risk assessment paperwork PDF

Example food preparation and service risk assessment paperwork PDF

http://www.hse.gov.uk/risk/casestudies/pdf/mvrbodyshop.pdf

Example office cleaning risk assessment paperwork PDF