نخستین سامانه آموزش مجازی ایمنی و بهداشت صنعتی در حال راه اندازی است. در این سایت که مراحل آزمایشی خود را طی می کند میتوانید ثبت نام در درسها فعالیت نموده و در آزمونهای مختلف شرکت نمایید. منابع درسی متعدد و قرار گیری در یک محیط آموزشی با استانداردهای روز دنیا از مزایای این سامانه آموزشی است. 

برای ثبت نام در سایت به ادرس زیر مراجعه نمایید

http://lms3.ghalenoy.ir/moodle/