اعلام نتایج نهایی مقالات همایش ارگونومی

ضمن تشکر و قدردانی از ارسال مقاله به « نخستین همایش دوسالانه ارگونومی ایران » بدینوسیله به استحضار می رساند نتایج داوری مقالات بر اساس نظر هیئت محترم علمی همایش از طریق لینک های زیر قابل مشاهده می باشد .

مقالات پذیرفته شده به عنوان سخنرانی

مقالات پذیرفته شده به عنوان پوستر