اعلام نتایج نهایی مقالات نخستین همایش دو سالانه  ارگونومی

دانلود مقالات ارائه شده در همایش

ضمن تشکر و قدردانی از ارسال مقاله به « نخستین همایش دوسالانه ارگونومی ایران » بدینوسیله به استحضار می رساند نتایج داوری مقالات بر اساس نظر هیئت محترم علمی همایش از طریق لینک های زیر قابل مشاهده می باشد .

 

 

 

مقالات پذیرفته شده به عنوان سخنرانی

مقالات پذیرفته شده به عنوان پوستر