دوازدهمین سالگرد تولد وبلاگ

به همین سرعت 12 سال از نخستین یادداشت من در این وبلاگ گذشت... در این سالها هدف این وبلاگ گسترش مبانی و مفاهیم ایمنی و بهداشت حرفه ای بود...آموزش و آموزش ...کتابها و رفرنسهای مختلفی معرفی شد تا همه ما در امور کاری خود قوی تر از گذشته باشیم ...در همایشهای مختلف شرکت نمودیم تا بیشتر یکدیگر را بشناسیم و یار و یاور هم باشیم.... آنچه امروز در هوای بهداشت و ایمنی کشور تنفس میشود قدری با آنچه میخواستیم باشیم تفاوت کرده ... هم سرمان شلوغ شده و کمتر یادی از یکدیگر می کنیم ... خودمان را بجای کتب و متون علمی رفرنس میدانیم و در هر زمینه ای ابراز نظر می نماییم ...چه خوب است در زمینه تخصصی خود ابراز عقیده نماییم و به این جمله باور داشته باشیم که همه چیز را همگان دانند...

این وبلاگ نه ادعای تخصصی بودن دارد و نه هیچ داعیه دیگری ... 

این وبلاگ فقط یک وبلاگ است جهت رفع نیازهای علمی شما آنهم در حد توان بسیار محدود نویسنده آن ..

اگر لینکی خراب است یا پاسخ سوالی در موعد خود بیان نمی شود همه از توان محدود نویسنده است..

به امید روزی که یکدیگر را بیشتر دریابیم ...