کتابهای زیر از استاد گرانقدر دکتر محمدفام می باشد و به تازگی منتشر گردیده است

   
   

کتابهای فوق رو میتوانید از آدرس زیر تهیه بفرمایید :?>?>?>

میدان انقلاب ، کارگر جنوبی ، خیابان وحید نظری ، شماره 288 ، واحد 2

 

 

1- شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی       نگارش : دکتر علیرضا چوبینه

221 صفحه   قیمت : 2800 تومان

 

 

 

 

 

 

  

2- روشهای نمونه برداری و تجزینه آلاینده های هوا جلد 2      تالیف : دکتر عبدالرحمن بهرامی

277 صفحه   قیمت : 4000 تومان

 

 

 

 

3- مهندسی ایمنی سیستم و ارزیابی ریسک        مهندس حجت ا000 رضازاده

331 صفحه    قیمت 2500 تومان

 

 

 

 

4- ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت        تالیف : دکتر احسان ا... حبیبی و مهندس مجید علیزاده

 

358 صفحه    قیمت  4500 تومان

 

 

 

 

5- الگوهای تدریس 2000   ترجمه : دکتر محمدرضا بهرنگی    چاپ جدید : 5000 تومان

چاپ قدیم : 3900 تومان    تعداد صفحات 593 صفحه

 

 

کتاب فوق الگوهای تدریس مختلفی را برای یادگیرندگان ارائه می دهد که ما نیز میتوانیم از برخی از این الگوها در آموزش ایمنی بهره ببریم

 

روشها و وسایل نمونه برداری از آلاینده های هوای محیط کار   ،  تالیف : دکتر علیرضا چوبینه    تعداد صفحات : 175  ، چاپ اول 1384  

 

 

این کتاب به شرح روش ها و وسایل نمونه برداری از آلاینده های شیمیایی هوای محیط کار می پردازد . در تدوین این کتاب کوشش شده با یک نگرش فراگیر مطالب مورد نیاز دانشجویان و کارشناسان رشته بهداشت حرفه ای در یک مجلد گردآوری و تالیف شود . برنامه ریزی نمونه برداری از آلاینده ها ، کالیبراسیون وسایل نمونه برداری از آلاینده های گاز و بخار و آلاینده های ذره ای از جمله مباجث مطرح در این کتاب می باشد . مطالعه این کتاب به تمام دانشجویان و کارشناسان بهداشت حرفه ای توصیه می شود .

 

مهندسی روشنایی  ،  تالیف : مهندس رستم گلمحمدی ، تعداد صفحات : 419 ، چاپ اول 1384