موسسه توسعه مدیریت ایمنی و بهداشت کار با همکاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  دومین دوره همایش ملی کارگاه ایمن برتر را با هدف شناسایی ومعرفی سازمان های برتر کشور در حوزه HSE ، برگزار می نماید . در این دوره سازمان های متقاضی میتوانند در یکی از بخش های زیر ثبت نام نموده و ضمن رقابت با سازمان های سرآمد کشور ، نقاط قوت و قابل بهبود خود را در زمینه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست نیز شناسایی نمایند.