سلام بر همه همکاران عزیز . هفتم مهر روز ایمنی بر تمامی شما مبارک .

 همانا سفیران ایمنی با فعالیت مستمر در محیط کار ، با شناسایی خطرات محیط کار و ارائه راهکار در جهت رفع و کنترل خطرات ، گامهای مؤثر بر می دارند لذا برای کارگر کاهش حوادث ، افزایش ایمنی و افزایش روحیه و برای کارفرما کاهش حوادث ، کاهش مخارج درمانی ، کاهش هزینه غرامت و استفاده بهتر از نیروی انسانی و ... را به ارمغان می آورند لذا ماحصل موارد فوق به افزایش بهره وری و بقای سازمان خواهد انجامید .                    

 با آروزی موفقیت برای تمامی عزیزان بجهت برآورد اهداف ایمنی و خدمت خالصانه و بشردوستانه ، که در این عرصه در تمام ساعات شبانه روز کاری ، ازهیچ سعی و تلاشی کم نمیگذارند ، روز خجسته ایمنی را تبریک میگویم .

 امید است با همت دوستان همچون گذشته در جهت اعتلای سطح ایمنی قدمهای استوار و محکمتر برداریم . موفق و مؤید باشید .