جزییات انفجار در دانشگاه بوعلی سینا همدان

حوالی ساعت 12 و 40 دقیقه ظهر امروز یکشنبه اول مردادماه، صدای انفجار در آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی دانشگاه بوعلی سینا همدان در راهروهای دانشکده علوم طنین انداز شد که با جیغ و گریه تعدادی از دانشجویان همراه بود.

http://www.bartarinha.ir/fa/news/28590/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86

/ 0 نظر / 56 بازدید