دوره ارزیابی ریسک

دوره ارزیابی ریسک

 ( RISK ASSESSMENT )


زمان برگزاری : 25 و 26 آذر – چهارشنبه و پنجشنبه
مکان برگزاری : دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرس : مهندس علیرضا ارزنده
همراه با اعطای مدرک VNZ آلمان

مبلغ دوره :
٣۵هزار تومان به حساب 200535 بانک رفاه به نام دانشکده بهداشت قزوین

5 هزار تومان به صورت نقدی به دفتر ارتباط با صنعت دانشکده


لطفا به علت تقاضای زیاد شرکت کنندگان هر چه زودتر ثبت نام نمایید

جهت ثبت نام دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی قزوین تماس حاصل نمایید
0281-3336008

/ 0 نظر / 7 بازدید