روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای در سال 2010

روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای در سال 2010

 سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2003 با هدف پیشگیری از حوادث وبیماریهای شغلی مراسمی را در این روز که در ایران مصادف با 8 اردیبهشت ماه است برگزار می کند .روز جهانی ایمنی وسلامت شغلی در واقع یک فعالیت سالیانه بین المللی برای نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است که در    28اوریل هر سال این  مراسم برگزار می شود .برگزاری این مراسم یک بخش مهم از استراتژیهای جهانی سازمان بین المللی کار برای ارتقائ ایمنی وسلامت شغلی در همه محیط های کاری است .که باعث ارتقائ آگاهیهای مردم وهمچنین افزایش امنیت وسلامت در محیط کار می شود .

سازمان بین المللی کار ILO    از برگزاری این مراسم توسط کلیه دولتها ،سازمانها وبخش های خصوصی وکارفرمایان وکارخانجات حمایت وپشتیبانی می کند .

شعار امسال روز جهانی ایمنی و سلامت شغلی عبارتست از :

2010 - Emerging risks and new patterns of prevention in a changing world of work

برای کسب اطلاعات بیشتردر این زمینه وهمچنین دریافت پوستر روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای در سال ۲۰۱۰میتوانید به سایت سازمان بین المللی کار به آدرس :

 http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/WCMS_DOC_SAF_EVE_DAY_10_EN/index.htm

مراجعه نمایید .

/ 1 نظر / 19 بازدید
نظرعلي

با سلام خدمت آقاي قلعه نوي بنده كارشناس ايمني و بهداشت در بندر امام خميني (ره) هستم لطفا راجع به ايمني شناورها مطالب برايم بفرست.